Turvallista ja ekologista kaukolämpöä läheltä

Kaukolämpö on helppo, turvallinen ja edullinen tapa lämmittää. Ei siis ihme, että kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Varkauden kaupunkialueella jo lähes kaikissa kodeissa nautitaan paikallisesta kaukolämmöstä, ja toimitusvarmana lämmitystapana se on myös monen yrityksen valinta.

Varkauden Aluelämmön kaukolämpö on kotimaista ja uusiutuvaa energiaa parhaimmillaan. Meille on tärkeää, että kaukolämmön tuotanto on kestävällä pohjalla ja osa kiertotaloutta. Siksi kaukolämpömme tuotetaan energiatehokkaasti ja lähes hiilidioksidineutraalisti omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa esimerkiksi kaurankuoripellettejä polttamalla.

Kun kaukolämpösi toimittaa paikallinen kaukolämpöyhtiö, tiedät olevasi hyvissä käsissä. Varakapasiteettimme takaa, että lämpöä riittää vuoden jokaisena päivänä ja jakelu toimii kaikissa olosuhteissa. Myös kaukolämmön hinta on kohtuullinen nyt ja tulevaisuudessa.

Tiesitkö, että Varkaudessa on noin 1500 kaukolämpöasiakasta? Katso kartalta, missä kaikkialla kaukolämpöä käytetään ja miten sitä tuotetaan.

Kaukolämpö kartalla

Mistä kaukolämpö tulee?
Missä kaukolämpöä käytetään?


Kaukolämpövesi kiertää suljetussa putkistossa voimalaitoksista asiakkaan luo ja takaisin. Tiedätkö, mitä kaikkea kaukolämpöjärjestelmään kuuluu? Selvitäpä asia saman tien!


Säädin

Lämmönsiirrinpaketti sisältää lämmönsiirrinten lisäksi automaation säätöyksikön, pumpun (12) sekä ulkotermostaatin säätöventtiilit. Säätöyksikön avulla määritellään talon lämpötilakäyrä, ja automatiikka huolehtii, että sisälämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan. Varmista säätöyksikön energiatehokas toiminta huoltosopimuksella!

X

Lämmityksen säätöventtiili

X

Käyttöveden säätöventtiili

X

Pääsulkuventtiilit

X

Varoventtiili

X

Paisunta-astia

Paisuntasäiliön eli -astian paineen on oltava riittävän suuri, jotta lämmitys- ja käyttövesi lämpenee riittävästi ennen siirtymistään lämmitysverkkoon. Jos paisuntasäiliö toimii asetusarvojen mukaisesti, sen paine on 0,6–1,8 baaria. Jos paine laskee alle 0,6 baarin esimerkiksi vuodon takia, verkon painetta on lisättävä. Työ kuuluu ammattitaitoiselle kaukolämpöasentajalle.

X

Lämmityksen lämmönsiirrin

Lämmönsiirrinpakettiin kuuluu kaksi erilaista siirrintä eli lämmönvaihdinta. Kaukolämmityksen lämmönsiirrin lämmittää kaukolämpöveden avulla talon pattereissa ja lattialämmityksessä kiertävää vettä. Käyttöveden lämmönsiirtimessä lämmitetään talon käyttövesi. Kaukolämpövesi ei ole kuitenkaan koskaan suorassa kosketuksessa talon lämmitys- ja käyttöveden kanssa, vaan lämpö siirtyy kaukolämpövedestä talossa kiertävään veteen siirtimen sisällä johtumalla.

Lämmönsiirrinten oikea toiminta vaikuttaa monin tavoin talon energiatehokkuuteen, sisäolosuhteisiin ja jopa vedenkulutukseen. Lämmönsiirtimiä kannattaakin huoltaa säännöllisesti, erityisesti laitteen takuuajan umpeuduttua. Siirtimien teknistaloudellinen käyttöikä on 17 vuotta, jolloin kannattaa tilata kuntokatselmus, jossa arvioidaan, onko laite uusittava vai riittääkö huolto.

X

Käyttöveden lämmönsiirrin

Lämmönsiirrinpakettiin kuuluu kaksi erilaista siirrintä eli lämmönvaihdinta. Kaukolämmityksen lämmönsiirrin lämmittää kaukolämpöveden avulla talon pattereissa ja lattialämmityksessä kiertävää vettä. Käyttöveden lämmönsiirtimessä lämmitetään talon käyttövesi. Kaukolämpövesi ei ole kuitenkaan koskaan suorassa kosketuksessa talon lämmitys- ja käyttöveden kanssa, vaan lämpö siirtyy kaukolämpövedestä talossa kiertävään veteen siirtimen sisällä johtumalla.

Lämmönsiirrinten oikea toiminta vaikuttaa monin tavoin talon energiatehokkuuteen, sisäolosuhteisiin ja jopa vedenkulutukseen. Lämmönsiirtimiä kannattaakin huoltaa säännöllisesti, erityisesti laitteen takuuajan umpeuduttua. Siirtimien teknistaloudellinen käyttöikä on 17 vuotta, jolloin kannattaa tilata kuntokatselmus, jossa arvioidaan, onko laite uusittava vai riittääkö huolto.

X

Lämmin käyttövesi

X

Kylmä vesi

X

Pumppu

X

Lämmitysverkko

Lämpö siirtyy kaukolämpövedestä johtumalla talon lämmitysverkkoon: huoneistojen pattereihin ja lattialämmitykseen. Sama järjestelmä tuottaa myös kaiken lämpimän käyttöveden ruuanlaittoon ja peseytymiseen.

X

Täyttöventtiili

X

Lianerotin

Lianerotin, jota kutsutaan myös mutataskuksi, kerää kaukolämpöveden mukana tulevat roskat, niin etteivät ne pääse asiakkaan lämmönsiirtimiin (9).

X

Virtausanturi

X

Kaukolämmön tuloputki

Kaukolämpövesi lämmitetään Varkauden Aluelämmön lämpökeskuksissa, esimerkiksi pelleteillä tai yhdyskuntajätettä polttamalla. Runkoverkon kautta lämmin kaukolämpövesi (menovesi) saapuu kaupungin eri osiin ja jokaisen kodin lämmönjakovaihtimeen.

Kaukolämpövesi kiertää aina suljettua kehää. Samalla kun kaukolämpövesi lämmittää talon lämmitysverkostossa kiertävää vettä, se jäähtyy. Kylmä kaukolämpövesi palaa runkoputkea pitkin lämpökeskuksiin, ja kierto alkaa alusta.

X

Kaukolämmön paluuputki

Kaukolämpövesi lämmitetään Varkauden Aluelämmön lämpökeskuksissa, esimerkiksi pelleteillä tai yhdyskuntajätettä polttamalla. Runkoverkon kautta lämmin kaukolämpövesi (menovesi) saapuu kaupungin eri osiin ja jokaisen kodin lämmönjakovaihtimeen.

Kaukolämpövesi kiertää aina suljettua kehää. Samalla kun kaukolämpövesi lämmittää talon lämmitysverkostossa kiertävää vettä, se jäähtyy. Kylmä kaukolämpövesi palaa runkoputkea pitkin lämpökeskuksiin, ja kierto alkaa alusta.

X

Kaukolämmön mittaus

Varkauden Aluelämpö omistaa kaukolämpöjärjestelmän mittauskeskuksen, joka sisältää kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan pääsulkuventtiilit (5), lianerottimen (15), tulo- ja paluuputket (17 ja 18) sekä lämpötila- ja virtausanturit (16). Anturien mittaaman lämpötilaeron ja virtauksen suuruuden avulla arvioidaan, minkä verran kaukolämpöä on kulunut.

X

Sulkuventtiili

Sulkuventtiilit eli varoventtiilit pitävät huolen siitä, että talon lämmitysverkon liian korkeita paineita lasketaan automaattisesti tarpeen mukaan. Kaukolämpöjärjestelmän varolaitteisiin ei ole koskaan tarkoitus koskea käsin. Jos laite esimerkiksi tiputtaa vettä, paikalle kannattaa kutsua kaukolämpöasiantuntija.

X


Janoatko lisätietoa kaukolämmöstä?

Energiateollisuuden sivuilla selviää, miksi kaukolämpö on tärkeä osa hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta. Lisätietoja kaukolämmöstä löydät myös Motivan verkkosivuilta ja hyväntuulisesta PDF-oppaasta. Voit myös aina soittaa asiakaspalveluumme ja kysyä!