Useimmissa kaukolämpötaloissa lämmitystä ohjataan automaattisesti lämmönsiirtimen ulkoilmatermostaateilla. Asuinhuoneiston lämpötilan tavoitteessa pysytään parhaiten, kun automatiikka vastaa kesäsulkuventtiilin avaamisesta ja sulkemisesta kesäkuukausien aikana.
#
Aluelämmön vuosikertomus sisältää kiinnostavan koonnin vuoden tärkeimmistä tapahtumista, investoinneista ja tuloksista.
#
Aluelämmön huoltopalvelut on kehitetty asiakkaiden kysynnän ja tarpeiden mukaan.
#