Urakoitsijat ja LVI-suunnittelijat

Asiakkaidemme kaukolämpölaitteiden asennuksen suorittavat Varkauden Aluelämmön hyväksymät lämpöurakoitsijat

Hyväksytyt lämpöurakoitsijat ja LVI-suunnittelijat

Asiakkaidemme kaukolämpölaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat tehdä vain Varkauden Aluelämmön hyväksymät lämpöurakoitsijat.

Varkauden Aluelämmön on mahdollista myöntää urakointioikeuksia myös yksittäisiin kohteisiin tapauskohtaisesti. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Kaukolämpöliittymän urakointiin tarvitaan ammattilaisen laatima LVI-suunnitelma, jonka Varkauden Aluelämpö hyväksyy ennen kaukolämpösopimuksen allekirjoittamista.


Hae Varkauden Aluelämmön lämpöurakoitsijaksi

Lämpöurakoitsijaoikeuksia haetaan Varkauden Aluelämmöltä kirjallisella hakemuksella. Anomukseen liitettävät asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Hakemus toimitetaan meille sähköpostitse osoitteeseen info@varkaudenaluelampo.fi tai postitse osoitteella Varkauden Aluelämpö, PL 206, 78201 VARKAUS.