Kotimaista uusiutuvaa energiaa saadaan nyt kaurasta

Atrian omistaman A-Rehun Varkauden tehtaiden ja Varkauden Aluelämmön yhteistyö astui tärkeän askelen eteenpäin, kun uusi kaurankuoripellettilaitos alkoi tuottaa kaukolämpöä ja höyryä Kivipurontiellä tammikuussa.


Paikallista yhteistyötä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi

Varkauden Aluelämpö vastasi uuden höyrykattilan rakentamisesta, ja A-Rehu toimittaa siihen uusiutuvaa polttoainetta: kaurankuoripellettejä.

”Yhteistyö Aluelämmön kanssa oli luonnollinen jatke sille, että yhtiö on toimittanut A-Rehun tehdasalueen rakennuksille kaukolämpöä elokuusta 2011 alkaen ja alueella on toimiva kaukolämpöverkosto”, kertoo A-Rehun tuotantojohtaja Ari Kulmala.

Kaurankuori on hyvä energiaraaka-aine, joten sen käyttäminen energiantuotannossa on järkevää rehutuotannon yhteydessä.

”Kauraa on käytetty rehutuotannossa jo maailman sivu, mutta kauran käytön optimoimiseksi kaura pitää kuoria. Kuorinnasta syntyvä kuori pelletöidään ja käytetään energiantuotannossa.”

Paikallinen yhteistyö onkin luonut kiertotaloutta, jossa suurin hyötyjä on ympäristö. Investoinnin avulla koko alueen energiantuotanto on entistä vihreämpää ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee entisestään.

”Uusi kaurankuorta hyödyntävä 3 MW:n höyrykattila antaa meille nyt lämmön lisäksi höyryä, joka tuotettiin ennen kevyellä polttoöljyllä”, Kulmala kertoo. ”Varkauden rehutehtaalla fossiilisia polttoaineita käytetäänkin enää vain lyhyiden höyrykattilan huoltoseisokkien aikana.”


Matkalla kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Kaurankuoripellettilaitos lisää kotimaisen energian tuotantoa Varkaudessa.

”Sekä kaurapellettejä että niillä tuotettua kaukolämpöä riittää muillekin, mikä on hyvä uutinen, koska kaurapelleteistä saatava energia on sekä uusiutuvaa että kotimaista”, Kulmala kiteyttää.

Ympäristöystävällistä energiaa syntyy A-Pelleteistä noin 10 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 560 omakotitalon energiankulutusta.

A-Pelletti

”Hieman yli puolet tuotannosta suunnataan A-Rehun tehtaalle ja loppuosa yleiseen kaukolämpöverkkoon”, kertoo Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo. ”Uusi laitos toimii myös hyvänä välipumppaamona. Sen ansiosta pystymme hyödyntämään Riikinvoiman tuottamaa energiaa aikaisempaa tehokkaammin, koska saamme riittävästi painetta kaukolämpöverkoston kauimmaisiinkin osiin ilman muiden tuotantolaitosten käynnistämistä.”

Riikinvoima


Atrialla kannatetaan vihreitä arvoja

Suomessa on jonkin verran kaurankuoripellettejä polttavia energialaitoksia, ja Atriakin on testannut pellettien käyttöä aikaisemmin Nurmon tehtaillaan, jossa pelletit korvasivat turpeen käyttöä.

Tapaus kaurankuorta ja turvetta kattilaan

”Vihreät arvot koko Atria-konsernissa suuressa arvossa, ja tällä hetkellä esimerkiksi Nurmon tehtaille on rakentumassa Suomen suurin aurinkosähköpuisto”, Kulmala kertoo. ”On selvää, että ympäristöä pitää tänä päivänä ajatella ihan kaikkien ja muun muassa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentää.”

AurinkosähköpuistoAtria Oyj on yli 115-vuotias kotimaisessa omistuksessa oleva yritys ja samalla Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan toimijoita. Atrialla uskotaan, että hyvän ruoan pitää olla myös vastuullisesti tuotettua. Konsernin liikevaihto oli noin 1 436 miljoonaa euroa vuonna 2017.
Atria Oyj


A-Rehu Oy on Atrian ja suomalaisten kotieläintilojen omistama yritys, joka valmistaa kotieläinten rehuja Varkauden lisäksi Ilmajoella ja Mynämäellä. Varkaudessa valmistetaan rehua pääasiassa naudoille. A-Rehun tavoitteena on uudistaa alan toimintatapoja ja parantaa suomalaisen lihantuotantoketjun kilpailukykyä kestävällä tavalla.
A-Rehu Oy