Kaukolämpösiirtimen eli lämmönvaihtimen kuntokatselmus

Kaukolämpösiirrin eli lämmönvaihdin huolehtii siitä, että kaukolämmöllä lämmitetty vesi jaetaan kiinteistön sisällä eri järjestelmiin, kuten pattereihin ja lattialämmitykseen. Siirtimen kautta kulkee myös kiinteistön käyttövesi.

Lämmönvaihtimen kunto vaikuttaa monin tavoin lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuteen, kaukolämpökustannuksiin, käyttövedenkulutukseen ja sisäolosuhteisiin.

Lämmönvaihtimen kuntokatselmus voi olla ajankohtainen, jos…

  • vesilukema kasvaa, vaikka kulutustottumukset pysyvät samoina
  • lämmitysputkistosta kuuluu voimakasta kohinaa
  • kuumaa käyttövettä joutuu laskemaan pitkään
  • huoneet jäävät kovilla pakkasilla viileiksi.


Milloin lämmönvaihdin kannattaa tarkastaa?

Kaukolämmön lämmönvaihtimen kuntokatselmus on paikallaan ensimmäisen kerran, kun siirrin on ollut käytössä 5–8 vuotta. Takuuajan päätyttyä tai kun siirrin on 10–15-vuotias, sen kunto kannattaa tarkastaa joka toinen vuosi.

Lämmönvaihdinten teknistaloudellinen käyttöikä on 17 vuotta, ja siksi yli 17-vuotiaan siirtimen korjaaminen ei tavallisesti ole enää taloudellista, vaan se kannattaa uusia. Silloinkin lämmönvaihtimen kunto voidaan varmistaa kuntokatselmuksella, koska hyvitämme katselmuksen hinnan, jos asiakas tilaa uuden siirrinpaketin Aluelämmöltä.

Jos tilaat uuden lämmönvaihdinpaketin Aluelämmöltä, hyvitämme kuntokatselmuksen hinnan!

Tilaa lämmönvaihtimen kuntokatselmus!

Jos kaukolämpösiirtimen kunto syystä tai toisesta huolettaa, helpointa on tilata Aluelämmön nopea ja perusteellinen kuntokatselmus. Lämmönvaihtimen kunnon tarkastaminen vie 1–1,5 tuntia, ja asiakas saa tuloksista jälkikäteen kattavan raportin valokuvineen.

Raportin avulla kiinteistön omistajan on helppo arvioida lämmönvaihtimen ja muun kaukolämpölaitteiston teknistä käyttöikää sekä varautua hyvissä ajoin lämmönvaihtimen uusintaan.

Aluelämmön toteuttamat lämmönvaihdinten kuntokatselmukset sisältävät:

  • silmämääräinen laitteiston kunnon tarkastus, esim. vuotojen varalta
  • lämmönvaihtimen eri osien säätöjen ja toiminnan tarkastus, esim. säätöventtiilit, pumput, paisuntasäiliö, lämpö- ja painemittarit
  • lämmityksen säätökäyrän tarkistus ja mahdollisten poikkeamien analysointi
  • kattava raportti, joka sisältää esim. toimintakokeiden tulokset, kaukolämpöteknikon havainnot ja valokuvat laitteiston kunnosta sekä selkeät korjaussuositukset.

Tutustu myös lämmönvaihdinten huoltoon ja uusintaan


OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ KUNTOKATSELMUKSESTA!