Varkauden aluelämmön lämpöhinnasto muuttuu 1.1.2020 alkaen

Yleistä

Voimassa olevien myyntiehtojen mukaisesti lämmönmyyjällä on oikeus muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja, jos siihen on erityistä syytä, olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi.

Toimintaympäristön muutokset

Viime vuosien aikana yhtiön tuotantokustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2018 kustannukset nousivat 13% vuoteen 2017 nähden ja tämän vuoden ennusteena on, että kustannukset nousevat edelleen n 12%. Merkittävin syy on se, että osakkuusyhtiömme Riikinvoima Oy:n kulut ovat kasvaneet. Tänäkin vuonna Riikinvoima Oy ylittää budjetin n. 10%:lla. Varkauden Aluelämmön osuus näistä kustannus ylityksistä on yli 700.000 euroa.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty tuotantokustannuksien ja kaukolämmön myyntienergian muutokset vuosina 2014-2020. Kustannuksista on vähennetty sähköenergianmyynnin tuotto v. 2016 jälkeen.


Kaaviosta on nähtävissä, että yhtiön tuotantokustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina ja vastaavasti kaukolämmön myyntienergian muutos on ollut pienempi. Vuoden 2020 budjetointi on lähtenyt siitä, että kustannusten nousu tasaantuu.

Kuitenkin näiden merkittävästi kohonneiden kustannusten johdosta täytyy korottaa kaukolämmönmyyntienergian hintaa ja perusmaksujen kerrointa. Keskimääräinen kokonaisenergian muutos (sis. alv) on 4,9 %.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty hinnaston muutokset asiakasryhmittäin sekä keskimääräiset muutokset vuosi- ja kuukausitasolla asunnoittain.Energiamaksu 1.1.2020 alkaen

Nykyinen energiamaksu (53,14 €/MWh + alv) on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen ja sitä korotetaan 5 prosenttia arvoon 55,80 €/MWh + alv.

Perusmaksut 1.1.2020 alkaen

1.1.2020 alkaen L ja K kertoimet muuttuvat. L kerroin muuttuu lämmitystarvelukujen muutoksen johdosta ja K kerroin muuttuu kasvavien kiinteiden kulujen johdosta.

L kerroin 1.1.2020 alkaen on 4327/4455 = 0,970

K kerroin 1.1.2020 alkaen on 1,10

Vuoden 2020 hinnastot