30.01.2018

Lämmönvaihdinten huolto ja oikea toiminta pitävät kaukolämpölaskun ja vedenkulutuksen kurissa

Kun lämmönvaihdin eli kaukolämpösiirrin on kunnossa, lämmitysjärjestelmä toimii optimaalisesti ja kaukolämpölasku vastaa todellista kulutusta. Jos siirtimen toiminnassa on ongelmia, käyttöveden kulutus voi kasvaa, vaikka kulutustottumukset pysyvät samoina. Lämmityskulut taas voivat nousta, jos säätöventtiili ei toimi, toimii väärin tai lämmityksen säätökäyrä on valittu liian suureksi.

Lämmönvaihtimen säännöllinen huolto ja tarvittaessa perusteellinen kuntokatselmus säästävät energiaa, vettä ja kustannuksia. Aluelämmön kaukolämpöinsinööri Jyrki Väänänen suosittelee, että lämmönvaihdin tarkastetaan ensimmäisen kerran ja tarvittaessa huolletaan, kun se on ollut käytössä 5–8 vuotta.

”Kun siirrin alkaa olla 10–15 vuotta vanha, kuntokatselmus on paikallaan joka toinen vuosi. Lämmönvaihtimen teknistaloudellinen käyttöikä on 17 vuotta, ja siksi yli 17-vuotiaan siirtimen korjaaminen ei tavallisesti ole enää taloudellista, vaan se kannattaa vaihtaa kokonaan uuteen.”

Syynä on usein automaatio, joka on kallis uusia.

”Vaikka lämmönvaihdin voi kestää jopa 25 vuotta, automatiikan uusiminen pala kerrallaan on niin kallista, ettei se kannata enää vaihtimen käyttöiän loppupäässä”, Väänänen selittää. ”Lämmönvaihtimen pumpun uusimista voi yhä harkita, jos kaikki muu on kunnossa. Huoltotoimenpiteiden kannattavuus on kuitenkin harkittava aina tapauskohtaisesti, koska paljon riippuu esimerkiksi laitteiden hintojen ja tekniikan kehityksestä.”

Aluelämpö käyttää HögforsGST:n kotimaisia lämmönvaihtimia, jotka valmistetaan Leppävirralla. Korkea laatu varmistaa optimaalisen lämmönsiirron ja energiatehokkuuden.

Kaukolämpösiirtimen toiminta vaikuttaa vedenkulutukseen

Lämmönvaihdin on aika tarkastaa, jos vesilukemat kasvavat, vaikka kulutustottumukset säilyvät ennallaan.

”Suuri vesilukema kertoo joko kulutuksen muuttumisesta tai siitä, että lämmönvaihdin laskee liikaa vettä läpi”, Väänänen kertoo. ”Toimintahäiriöistä viestii usein myös lämmitysputkistosta kuuluva voimakas kohina. Siirtimen automatiikan toimintaviat taas näkyvät muun muassa käyttöveden ja lämmityksen ongelmina. Vettä voi joutua laskemaan pitkään, ennen kuin se muuttuu kuumaksi, tai kodin sisälämpötila ei reagoi ulkolämpötilan muutoksiin, vaan huoneet jäävät kovilla pakkasilla viileiksi.”

Kuntokatselmus paljastaa, jos lämmönvaihdin ei toimi oikein

Jos siirtimen kunnosta ei ole varmuutta, kuntokatselmus antaa mielenrauhan.

”Kuntokatselmuksella kiinteistön omistaja säästyy monelta harmilta”, Väänänen lupaa. ”Vaikka kuntokatselmus ei takaa, ettei siirrin mene rikki, se antaa kuitenkin tietoa lämmönvaihtimen käyttöiästä, jolloin esimerkiksi laitteen uusintaan pystytään varautumaan taloudellisesti etukäteen.”

Kuntokatselmuksessa tarkistetaan lämmönvaihtimen osien säädöt ja toiminta, jotta ne noudattavat asetusarvoja. Perusteellinen katselmus vie tunnista puoleentoista, ja asiakas saa tuloksista raportin, joka sisältää tulosten lisäksi asiantuntijan suositukset korjaustarpeesta.

”Silmämääräisen tarkistuksen lisäksi käymme läpi teknisin mittauksin esimerkiksi säätöventtiilit, pumput ja lämmityksen säätökäyrän sekä selvitämme mahdolliset syyt poikkeamiin. Tarkistamme myös paisuntasäiliön esipaineen sekä lämpö- ja painemittarit.”

Kun tilaat uuden siirrinpaketin Aluelämmöltä, hyvitämme kuntokatselmuksen hinnan!

Lämmönvaihdin tarkastetaan myös osana huoltosopimusta

Myös huoltosopimuksiin kuuluu aluksi lämmönvaihtimen kuntokatselmus.

”Huoltosopimuksen tavoitteena on ylläpitää kaukolämpölaitteiston kuntoa, ja siksi sopimuskauden alussa tehdään aina kuntokatselmus”, Väänänen kertoo. ”Kun laitteisto on lähtökohtaisesti kunnossa, huoltosopimuksen aikana riittää vaihtimen kevyempi tarkastus säännöllisin väliajoin. Huolehdimme rikkoutuneiden lämmönvaihtimien huollosta myös ilman huoltosopimusta erillistä korvausta vastaan.”

Aluelämmön palveluihin kuuluu myös vaihtimien korjauspalvelu nopeasti tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme!

Lämmönvaihdinten uusinta kokonaispalveluna

Lämmönvaihdin uusitaan, kun sen korjaaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa. Ensin asentajat purkavat vanhan siirtimen ja toimittavat sen kierrätykseen.

”Seuraavaksi asennamme uuden lämmönvaihdinpaketin, joka sisältää uudet pumput, moottoroidut säätöventtiilit, automatiikan ja ulkotermostaatin”, Väänänen kertoo. ”Siirtimen uusintaan kuuluu myös uuden putkiston eristys, lämmönvaihtimen LVI-suunnitelman tarkastus, tarvittavat sähkötyöt ja käyttöönotto-opastus.”

Lämmönvaihdinten uusinnat vievät omakotitaloissa keskimäärin 1–2 päivää, kerrostaloissa 2–3.

”Lämmönvaihdin kannattaa vaihtaa lämmityskauden ulkopuolella, mutta hyvällä suunnittelulla se onnistuu vaikka keskellä talvea. Omakotitaloissa lämmitys- ja käyttövesikatko kestää yleensä korkeintaan vuorokauden ja kerrostaloissakin selvitään useimmiten alle 24 tunnissa.”

Aluelämpö antaa asennustöille 3 vuoden takuun ja lämmönvaihtimille 3–5 vuotta riippuen siirrintyypistä.

Uusi lämmönvaihdin parantaa energiatehokkuutta

Uuden lämmönvaihtimen hyötysuhde on parempi kuin vanhan, mikä säästää energiaa.

”Uuden siirtimen vaihdolla voidaan säästää karkeasti haarukoiden 10–30 prosenttia lämpölaskusta, riippuen lämmönsiirtimen iästä”, Väänänen arvioi.

Lämmönvaihtimen uusinnan yhteydessä kiinnitetään huomiota myös mitoitukseen. Motivan mukaan lämmönsiirtopintojen ylimitoitus laskee lämmönvaihtimen virtausnopeuksia, mikä voi lisätä vaihtimen likaantumista ja nostaa lämmityskustannuksia.

”Yhtä huono vaihtoehto on vaihtimen alimitoitus”, Väänänen lisää. ”Alimitoitettu lämmönvaihdin ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, ja pitkillä pakkasjaksoilla talo alkaa jäähtyä. Kerrostaloyhtiöissä siirtimen uusintaan kuuluu aina myös mitoitus, mutta pientaloissa LVI-suunnitelman mukainen mitoitus vaaditaan vain silloin, kun 2-piirisestä siirtimestä siirrytään 3-piiriseen, esimerkiksi uuden lattialämmitysjärjestelmän takia.”

Energiankulutuksen kannalta merkitystä on myös käytetyllä teknologialla.

”Jos omakotitalon painovoimainen käyttöveden säätö vaihdetaan moottoritoimiseksi, saadaan yli 5 prosentin säästö vuotuiseen lämpölaskuun, olettaen että kulutustottumukset pysyvät samoina.”

Aluelämmön asentamat uudet lämmönvaihtimet ovat aina moottoritoimisija.

”Kyse on energiatehokkuudesta”, Väänänen toteaa. ”Aluelämpö kuuluu energiatehokkuussopimukseen, ja siksi pyrimme parantamaan kaukolämpökiinteistöjen energiatehokkuutta niin neuvonnalla kuin teknisillä ratkaisuillakin.”

Tutustu lämmönvaihdinten huoltoon tai tilaa kuntokatselmus!

Lue lisää energiatehokkuussopimuksesta